U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Visie

Wanneer je nare dingen zijn overkomen, of als je worstelt met hoe je het leven ervaart, dan is het fijn als iemand je verhaal aanhoort en je worsteling erkent. Dat kan je ook helpen om met meer mildheid naar jezelf te kijken.

We zullen al snel de aandacht juist gaan richten op die dimensie in jou waar je je compleet voelt. Hier en nu zijn, volkomen hier zijn, en daarmee niet steeds gericht op wat je niet of juist wel zou willen. Vanuit dit fundament, het besef van kunnen rusten in dit moment, gaan we verder aan de slag. Dat wordt non-duale therapie genoemd.

Meestal denken we dat we vast zitten door de aard van de inhoud (content)van ons gewaarzijn: de problemen, wat we hebben meegemaakt, allerlei gedachtes, opvattingen en gevoelens.

Maar wat ons gevangen houdt is gewoonlijk niet de inhoud waar we zo mee bezig zijn, maar hoe we er ons toe verhouden en daarmee de vorm van aandacht, een vernauwd gewaarzijn.... het je volkomen vereenzelvigen met de inhoud van je gewaarzijn .... het probleem. Je wordt opgeslokt door het probleem en je hebt de ervaring alsof het probleem jouw leven steeds weer, min of meer, beheerst. Je kijkt niet meer naar het probleem naar je kijkt vanuit het probleem, de verhalen over je probleem.

Dus dat betekent dat we enerzijds kijken naar hoe je leven er op dit moment concreet uitziet, anderzijds dat we nadrukkelijk kijken naar hoe je er mee omgaat.

Je zult gerichte oefeningen mee krijgen waar je in de tijd tussen onze afspraken mee werkt.