U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Open Focus

 

veel meer informatie over Open Focus op www.openfocus.nl

Open Focus is een verrassend eenvoudige en heldere methode om te leren ontspannen en anders te leren omgaan met gedachtes en emoties, gebruikmakend van kennis uit het vakgebied van EEG biofeedback.De grondlegger is dr. Les Fehmi (Princeton, USA), een neuro-wetenschapper en onderzoeker en een van de pioniers in de ontwikkeling van neurofeedback.

 Open Focus traint aandachts-vaardigheden, en dat is ons meest fundamentele gedrag. Fundamenteel, omdat het de vorm van aandacht is die bepaald hoe je waarneemt, met andere woorden: hoe je het leven ervaart ! Door een open, niet-oordelende vorm van aandacht te leren cultiveren, leer je op een meer ontspannen, flexibele en opener manier in het leven te staan.

De Open focus technieken leren je om stress los te laten, met pijn om te gaan en met moeilijke emoties om te gaan, en daarnaast scheppen ze voorwaarden voor peak-performance en transcendente ervaringen. Bij regelmatige beoefening kunnen deze technieken voor fundamentele veranderingen in je leven zorgen.

 Open Focus training gaat uit van een verrassend eenvoudig idee: de manier waarop we onze aandacht richten in ons dagelijks leven speelt een beslissende rol in de mate van ontspanning of spanning van ons hele organisme. Vaak zitten we vast in een “vernauwde focus”: een gespannen en verkrampte manier van aandachtig zijn waarmee je in een staat van chronisch verhoogde stress verkeerd (de stress-respons), in wezen een overlevingsmodus die aan de wortel ligt van veel klachten zoals angst, depressie, chronische vermoeidheid en diverse psycho-somatische klachten zoals spanningshoofdpijn etc. Door te leren schakelen naar een andere manier van aandacht, een meer diffuse en open manier van aandachtig zijn (Open Focus), is er direct meer ontspanning (de relaxatie-respons) en veel meer ruimte voor creatief denken. Dus de wijze van aandachtig zijn stuurt de vorm van bewustzijn en dit stuurt de mate van arousal. De vorm van de aandacht stuurt de stress respons en de relaxatie respons.

 

Nu de laatste jaren mindfulnesstraining, oftewel aandachttraining, snel aan populariteit heeft gewonnen, mede door de wetenschappelijk overtuigend aangetoonde effectiviteit ervan, is steeds meer interesse ontstaan voor de rol van het bewustzijn bij het ontwikkelen van welzijn en het ontstaan en in standhouden van diverse klachten.

Open Focus training en de ook door Les Fehmi ontwikkelde Full Synchony Neurofeedback training, vormen een bijzonder effectieve benadering van aandachtstraining. De Open Focus oefeningen zijn op basis van EEG observaties ontwikkeld.

Bij de Open Focus training leer je specifieke oefeningen om Open Focus te ontwikkelen.  Ook zonder neurofeedback, want daar gaat het uiteindelijk om.Eventuele sessies Full Synchrony neurofeedback training, dienen vooral om dat proces te versnellen.

Door Open Focus training kunnen allerlei klachten afnemen of verdwijnen. Open Focus wordt ondermeer toegepast bij angst- en spannings-klachten, piekerklachten, slapeloosheid, chronische pijnklachten, stemmingsklachten en aandachts- en concentratie-klachten. Meer algemeen: het leert je om op een meer ontspannen manier in het leven te staan.

De training wordt gegeven door Gijs Tecklenburg. Gijs is opgeleid door dr. Les Fehmi in Princeton, USA. Hij is volledig gecertificeerd voor de Open Focus training, inclusief Full Synchrony Neurofeedback.
In 2010 introduceerde Gijs de Open Focus training in Nederland en sinds 2012 verzorgt hij de training voor therapeuten en trainers. Open Focus wordt door steeds meer trainers geintegreert in hun manier van werken.

Je kunt de training zowel op lokatie als online volgen.

Zie ook de agenda van Open Focus.

Schrijf je in via deze link.

Meer informatie op de site www.openfocus.nl

Samen met Suzanne van Langen (www.suzannevanlangen.nl) heb ik een training voor de ontwikkeling van leiderschap ontwikkeld: "Open Focus leiderschap" (www.openfocusleiderschap.nl )

 

"When one learns to rest in awareness, all suffering ends.

What remains is abiding peace and well-being."

Ramana Maharishi