U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

We proberen de resultaten van de training zo goed mogelijk te objectiveren. Daartoe maken we gebruik van een aantal testen:

Voor aanvang van de training, en opnieuw na een aantal sessies, doen we een zogenaamde Continuous Performance Test (CPT), door middel van een Test of Variables of Attention (T.O.V.A.™). Dit is een objectieve, neuro-psychologische test van attentie/aandacht en impulsiviteit. Het bestaat uit een 21 minuten (voor kleine kinderen 11 minuten) durende "computer game" waarmee we de reactie en respons meten. Aandacht is een van de meest essentiële hersenprocessen. Onderzoek naar de aandacht is daardoor een goede parameter om na te gaan wat de mate van zelfregulatie van de hersenen is.

Daarnaast screenen we de voortgang door middel van zogenaamde VAS schalen. Vanaf okt 2011 maken we ook gebruik van de BSI-18, een goed gevalideerde psychologische test die het functioneren in een breed gebied in kaart brengt. Onderstaand enkele voorbeelden van de wijze waarop we de voortgang met de VAS test in beeld brengen. Dit zijn gedrags-vragenlijsten. De lijsten bevatten 65 vragen op allerlei gebied (stemming, stress, angst, lichamelijk welbevinden, concentratie, etc.) waarbij je bij iedere vraag van 1 tot 10 kunt scoren. Hoe lager de score, hoe minder problemen. Gewoonlijk na de eerste vijf sessies en dan weer na iedere tien sessies laten we opnieuw een lijst invullen.