We zijn niet menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben;

We zijn spirituele wezens die de menselijke ervaring hebben!

Pierre Teilhard de Chardin

 


Gijs Tecklenburg

Therapie & coaching


 

Mijn naam is Gijs Tecklenburg.

Ik biedt therapie en coaching waarin het fundament een nuchtere spiritualiteit is.

De scheiding die altijd heeft bestaan tussen traditionele gesprekstherapie en spiritualiteit beschouw ik als een tragische vergissing. Want het is juist de spirituele dimensie in ons die helend is en waar we kracht en genezing vinden.

Ik heb meer dan dertig jaar ervaring als fulltime trainer en therapeut. Mijn basis ligt in de reguliere GGZ waar ik 15 jaar werkte als behandelaar binnen crisisinterventie en kortdurende therapie én daarnaast in mijn persoonlijke en professionele spirituele training en ontwikkeling. Sinds 2008 werk ik alleen nog vanuit mijn eigen praktijk waarbinnen ik, naast individuele psychotherapie en coaching, heel veel mindfulness en meditatie-trainingen heb gegeven (zie daarvoor mijn andere website openfocus.nl).

Hoewel ik een behoorlijke portie ervaring heb opgedaan binnen de reguliere GGZ is mijn manier van werken in de afgelopen 16 jaar ingrijpend veranderd en steeds meer verweven met spiritualiteit.

Spiritualiteit vraagt én biedt de kracht om dingen onder ogen te zien zoals ze zijn. Toestaan dat dit moment is zoals het nu is. Het vruchteloos vechten en worstelen loslaten. Vrede sluiten met dit moment.

In mijn manier van werken zijn ruimte, nuchterheid en humor belangrijke peilers. Samen met stil durven zijn en echt luisteren en ervaren. Dat brengt de verwondering en magie weer in je leven. Dan komt vanzelf dankbaarheid op. En dankbaarheid brengt vervulling.